Forum

Hoàng Hiếu Bá Tri

1231

12313

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

1231

12313

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

123

123

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

123

123

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

tssst2

tess2

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

tssst2

tess2

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

tres

tsss

4 months ago

Cách giữ lại tin nhắn khi xóa Zalo

Các tin nhắn và hình ảnh thường sẽ mất đi khi bạn xóa Zalo mà không sử dụng tính năng Sao lưu và khôi phục. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giữ lại dữ liệu mỗi khi xóa hoặc cài đặt lại Zalo.

4 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

Sự kiện user_send_location

Sự kiện user_send_location

4 months ago